Interview door Arjan Peters

uit "Het woord is aan de schrijver" - interviews door Arjan Peters
2005 - Uitgeverij Contact ISBN 90 254 1758 2